22. DE DEUR VAN COPERNICUS

Ook Copernicus schreef een boek: 'Over de omwentelingen der hemellichamen', maar hij durfde het boek niet uit te geven.

 

 

De volgende dag liepen we over het jaagpad voorbij ‘Hobbema- state’, waar we met Ptolemaeus de ‘Poolster’ en de ‘Kleine Beer’ hadden ontdekt, naar de scheidpaal halverwege de trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen.

“We gaan eerst weer naar de Kleine Beer”, begon mijn vader zijn rondleiding, “probeer nu zelf de Grote Beer te vinden”. Dat was met de kaart er bij niet zo moeilijk, want de beide ‘beren’ zitten bij elkaar in de buurt en de Grote Beer lijkt ook een beetje op een grote beer.

     “Eén van die twijfelaars was Copernicus. Hij keek, net als wij nu, naar de sterren en de bewegingen van de hemelbollen, dacht er veel over na en bootste, misschien net als jullie, de bewegingen ook wel na. 

Langzaam maar zeker wist hij het: de zon draait niet, maar staat stil en de aarde draait om haar eigen as èn om de zon. 

Ook Copernicus schreef een boek: “Over de omwentelingen der hemellichamen”. 

 Op de achterkant van zijn sterrenkaart had mijn vader de eerste zin uit dat boek opgeschreven: 

 

“Na lang onderzoek ben ik eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat de zon een vaste ster is. Dat ze omgeven is door planeten, die om haar heen draaien en waarvan zij het middelpunt en de fakkel is....”

 

Copernicus durfde het boek niet uit te geven, omdat zijn ideeën een revolutie zouden betekenen. 

De kerk had immers eeuwen lang Aristoteles’ beeld van de hemel als het enig ware erkend. 

Zijn vrienden smeekten hem zijn ideeën toch wereldkundig te maken.

Pas op 24 mei 1543, de dag waarop hij stierf, werd het boek uitgegeven.  

Bijna niemand nam Copernicus serieus.  

Copernicus was echter heel zeker van zijn zaak en nam afscheid met de profetische woorden:

 

“Ik heb de deur slechts op een kier gezet om mijn tijdgenoten een glimp te laten zien wat hen nog te wachten staat.”

 

 

                                 EISES DIGITALE SCHATKIST

                                 LEES, KIJK, DOE EN ONTDEK

 

 👍Meer weten over Copernicus?

Ga dan naar : http-::nl.wikipedia.org:wiki:Nicolaas_Copernicus

 

  😎                

           'Ik begon na te denken over de mogelijkheid dat de aarde beweegt; en hoewel het idee absurd leek,  dacht ik dat het mij  zou worden toegestaan om na te gaan of het postulaat van de beweging van de aarde misschien meer betrouwbare conclusies zou geven over de omwenteling van de hemelse sferen, dan mijn voorgangers hadden bereikt.' 

LEES VERDER:http-::www.humanistischecanon.nl:wetenschappelijke_revolutie:copernicus

 

 

 

 

 

 Het begin van de Wetenschappelijke Revolutie wordt vaak in 1543 gelegd. Copernicus publiceert dan zijn Over de omwenteling van de hemelse sferen. In dit boek geeft hij aan dat niet de aarde het middelpunt van het heelal is, maar dat de planeten om de zon draaien: het heliocentrische systeem. Omdat deze leer in tegenspraak was met de leer van de kerk, werd het boek in 1616 op de index van verboden boeken gezet.

LEES VERDER: http-::www.humanistischecanon.nl:wetenschappelijke_revolutie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          👍 'Als de mens begint met zekerheden, zal hij eindigen in twijfel; maar als hij zi

 ch er tevreden mee stelt met twijfels te beginnen, zal hij eindigen in zekerheid.' (Francis Bacon)

 

Scène uit het blijspel: van Pieter Langendijk. De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje. De doktoren Raasbollius en Urinaal twisten in de herberg van Loenen over de loop van de planeten, terwijl Eelhart zittend aan tafel toekijkt. Boven de deur hangen de portretten van Copernicus en Ptolemaeus. Door de deur betreedt een vrouw met kaars in de hand de kamer. Scène uit het negentiende toneel van De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje van Pieter Langendijk. Onderaan in de marge het wapenschild van Jan Jacob de Bruyn, die het originele schilderij in zijn verzameling had. Uit: WWW. Rijksstudio Copernicus.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

06.02 | 14:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

...
21.12 | 14:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen.

...
21.12 | 13:58

Klik hier om uw bericht te schrijvenZo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet

...
21.10 | 21:17

Antwoord
18.02.2013 09.40
Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen,

...
Je vindt deze pagina leuk