MONDIALE ECOLOGISCHE BEKERING

Oproep Paus Franciscus

'Mondiale Ecologische Bekering'

  

De encycliek ‘Laudato Si’ ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied, “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”. Franciscus herinnert ons eraan dat de aarde, 

ons gemeenschappelijke huis, “als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen”. Wij zelf “zijn stof van de aarde; ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons”. 

 

Franciscus van Assisi is “het voorbeeld bij uitstek van de zorg voor het kwetsbare en een ecologie die vol vreugde en authenticiteit is. Hij toont ons hoe onverbrekelijk de band is tussen zorg voor de natuur, gerechtigheid voor de armen, inzet voor de samenleving en innerlijke vrede”. 

 

Een aantal ideeën die als een rode draad door de encycliek lopen, vinden we ook terug in de kernwaarden van de Verlichting en het Wereldbouwplan van de Verenigde Naties, zoals : 

 

Vervuiling, afval en de wegwerpcultuur 

Het klimaat als gemeenschappelijk goed 

Het waterprobleem 

Verlies van biodiversiteit 

Achteruitgang van de kwaliteit van menselijk leven 

Mondiale ongelijkheid 

 

De Bijbelverhalen bieden een omvattende visie die de “enorme verantwoordelijkheid” van de mensheid voor de schepping uitdrukt, de intieme verbondenheid tussen alle schepselen beschrijft en het feit benadrukt dat “het natuurlijke milieu een collectief goed is, het erfgoed van de hele mensheid en de verantwoordelijkheid van iedereen”. 

Franciscus maakt zich zorgen over een gebrek aan verantwoordelijkheid, omdat problemen en symptomen worden verborgen en er onvoldoende gereageerd wordt op drama’s die ons overkomen.

Hij pleit voor dialoog als manier om te zoeken naar oplossing voor ecologische problemen.

 

Franciscus:

“Dit leidt ertoe onszelf af te vragen:

 Wat is de betekenis van het bestaan? 

 Welke waarden vormen de grondslag van het sociale leven?

 Wat is het doel van ons leven in deze wereld? 

 Waarom zijn we hier? 

 Wat is de bestemming van ons werk en al onze inspanningen?   

 

 Wat heeft de aarde van ons nodig?”

 

 

FRATELLI TUTTI - I HAVE A DREAM

 

In zijn derde encycliek ‘Fratelli Tutti’ ( ‘allemaal broeders’) schrijft de Paus zijn eigen 

                                    

                              ‘I Have a Dream’

naar de beroemde rede van Martin Luther King.

Franciscus ziet dat het overal de verkeerde kant uitgaat. 

De wereld staat in brand maar niemand is bereid te luisteren. 

Tot de wonden van deze tijd behoren de corona epidemie, klmaatverandering en de derde wereldoorlog die we beetje bij beetje meemaken.

Of we gaan samen ten onder of bouwen aan een nieuwe wereldorde.

Hij slaat opnieuw een alarmkreet in de vorm van een sociale encycliek over broederlijkheid en sociale vriendschap.

Iedereen, benadrukt hij, heeft recht om zijn geluk elders te zoeken, want rechten hebben geen grenzen, migranten dienen verwelkomd te worden en uitzicht te hebben op het burgerschap van hun nieuwe land . 

Hij pleit voor en belangrijke rol voor de VN.(BAN ki MOON)

Hij tekende zijn encycliek aan het graf van Franciscus in Assisi , waar hij in navolging van Franciscus pleitte voor een arme kerk voor de armen en vrede en zorg voor de schepping,

 

 

 

Giotto. Preek voor de vogels. Fresco in de bovenkerk in Assisi. Franciscus komt langs een groep vogels die niet wegvliegen als hij nadert. Hij begint tegen de dieren te preken. De Paus tekent zijn encycliek 'Fratelli Tutti' bij het graf van Franciscus in Assisi
In de aanloop naar de klimaattop eind 2015 in Parijs gaven Christenen, moslims, joden en andere gelovigen aandat ze het tijd vinden voor actie.

 

Info over Laudato si :

https://frieschdagblad.nl/2020/9/11/vijf-jaar-laudato-si-laudato-si-is-geen-strovuur-maar-een-veenbrand

 


 

 

          Paus Franciscus vecht tegen  ‘rampant consumerism’

Paus Franciscus spreekt met Robert Skidelsky, Brits econoom over humanistische waarden als hart van de economie.

De ethiek moet terug in de economie

Paus Franciscus en Robert Skidelsky, Britse econoom en Keynes kenner.

 

Skidelsky over zijn gesprek met Paus Benedictus:

“De Paus is veel bezig met de economie en vecht tegen wat hij ‘rampant consumerism’ noemt, de onverzadigbaarheid van de menselijke consumptiedrift. 

De economie moet humanistische waarden omarmen. 

Niet de markt maar mens en natuur moeten centraal staan.

Economie is een middel om een goed leven te leiden en geen doel op zich.

 

Oproep : BAN ki MOON 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

21.12 | 14:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen.

...
21.12 | 13:58

Klik hier om uw bericht te schrijvenZo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet

...
21.10 | 21:17

Antwoord
18.02.2013 09.40
Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen,

...
12.08 | 17:52

Klik hier om uw bericht te schrijvenSISCA | Antwoord25.03.2014 19.43
Dat is ook toevallig! Nét het boek ' en je zult spinazie eten' van Jan Knol gelezen.
Wat e

...
Je vindt deze pagina leuk