RAMSEY NASR DE FUNDAMENTEN

 Ramsey Nasr vertelt verder in  

‘DE FUNDAMENTEN’

 

“Je leest overal dat we nog maar tien jaar hebben voor de temperatuurstijging de planeet ontwricht, dat het point of no return nabij is.

Wat er gebeurt is onomkeerbaar en we moeten echt nú handelen. Het lot van de wereld, het keerpunt waarop we ons bevinden en de hoofdrol die daarbij is weggelegd voor het geweten”. 

‘De Fundamenten’ is een monumentale oproep om de betekenis van de evolutietheorie van Charles Darwin 'tot onze kern toe te laten'. De essentie van het bestaan is namelijk niet dat we met z'n allen groeien naar meer, beter, verder en groter. 

 

RamseyNasr:

“Het boek waarin Darwin dat allemaal beschreef, ‘On the Origin of Species’ (1859), is 'het belangwekkendste werk ooit geschreven' en leert ons dat we deel uitmaken van een volstrekt toevallig tot stand gekomen natuurlijk verband. 

De mens is daarin niet bijzonderder dan een kokkel in de zee.  1)  Alleen als we handelen vanuit dat besef, zijn we in staat de stappen te zetten die nodig zijn om de planeet van een klimaatcatastrofe te redden”.

     “We staan dus op een keerpunt. Maar of we de kans grijpen om ons wereldbeeld van groei en rendement af te remmen, dat hangt ervan af of we eindelijk al die kennis uit al die kranten weten om te zetten in daden”. De 21ste eeuw is daarom volgens Ramsey Nasr de eeuw van ons geweten, en van het handelen daarnaar. 1)  Alleen zo kan een natuurlijk evenwicht worden hersteld. 

                 “Het leven laat zich niet verklaren, en tegelijkertijd is de mens altijd op zoek naar zingeving. In de spanning van die paradox moet je leven. Je moet die twee dingen altijd met elkaar blijven verbinden, dat is het grotere verband. Dus je niet helemaal overleveren aan de zinloosheid, noch de zingeving alleen tot middelpunt maken.” 

 

“Alles wat ons kan overweldigen hebben we kapot gemaakt: de grote natuur, die zijn we gaan verkavelen en exploiteren. Het vermogen om er onderdeel van uit te maken zijn we verloren, en de volkeren die dat nog wel bezaten zijn door ons gedomesticeerd, in reservaten gestopt.”

 

"Je kunt doen alsof we hier alleen zijn en overal recht op hebben. Maar dat is niet zo. Daarom hou ik ook niet van het christelijke idee van rentmeesterschap, de mensen die als rentmeesters heersen over de natuur. Nee! Wij zijn onderdeel van de natuur”.

 

p.s. 1) Lees in : EISE VERTELDE 93 Mensbeeld en funktie geweten bij Kant: “De mens is in de onmetelijke kosmos een uniek schepsel van een oneindig grote betekenis . Een uniek kunstwerk dat iets waardevols toevoegt aan het hele universum". 

en :  “Kijken naar de wonderen van de sterrenhemel en luisteren naar de stem van het geweten”

DAVID ATTENBOROUGH vertelt verder

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

21.12 | 14:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen.

...
21.12 | 13:58

Klik hier om uw bericht te schrijvenZo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet

...
21.10 | 21:17

Antwoord
18.02.2013 09.40
Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken,
zo knap is Meinte om de diepte in te gaan.
Fantastische website, ik kan niet anders zeggen,

...
12.08 | 17:52

Klik hier om uw bericht te schrijvenSISCA | Antwoord25.03.2014 19.43
Dat is ook toevallig! Nét het boek ' en je zult spinazie eten' van Jan Knol gelezen.
Wat e

...
Je vindt deze pagina leuk